A I F A P S · Infància i Família · Atenció Psicosocial

Acció social

Millorem la qualitat de vida d'infants i famílies. Treballem per a la inclusió social

Intervenció psicològica

Avaluació, diagnòstic i intervenció dels aspectes socials i psicològics que determinen i tornen crònica una situació de risc d’exclusió social.

Intervenció social

Recursos a famílies vulnerables de patir un internament de l’infant a càrrec. Especial atenció a famílies monoparentals en risc i a infància amb trastorn mental o del desenvolupament.

Activitats de respir

Respir de benestar emocional per persones adultes amb familiars dependents a càrrec. Colònies de benestar emocional per infància i adolescència.

Formació

Cursos, tallers i jornades a professionals del sector sanitari, social i educatiu per adquirir eines de detecció de situacions de risc i alteracions psicològiques que puguin requerir atenció especialitzada.

Uneix-te al nostre grup de Teaming i col·labora amb 1 € al mes

Associació sense ànim de lucre

Millorem la qualitat de vida d'infants i famílies en risc
Defensem els drets de la infància

Treballem per aconseguir la inclusió social de nens/es i famílies a través del nostre servei d'atenció psicosocial

T'agradaria col·laborar com a voluntari/a a AIFAPS?